Wycieczka na trasie Kowno – Szydłów – Góra Krzyży – Wilno – Ponary – Troki Drukuj Email
Wpisany przez Jadwiga Syguła   

 

 

Śladami Jana Pawła II

Kowno – Szydłów – Góra Krzyży – Wilno – Ponary – Troki1 dzień


Przyjazd do Kowna

KOWNO: ruiny zamku (XIV w.), kościół św. Jerzego (jeden z najstarszych gotyckich kościołów w Kownie), ujście Wilii do Niemna, Seminarium Duchowne, Plac Ratuszowy i Ratusz, miejsca związane z pobytem A. Mickiewicza w Kownie, Dom Perkuna (zabytek gotycki), kościół Witolda, archikatedra pw. śś. Piotra i Pawła.

BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA ŚŚ. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W KOWNIE. Jan Paweł II mówił o działaniu Ducha świętego, które odnawia oblicze ziemi. Na spotkaniu z Konferencją Episkopatu Litewskiego prosił duchownych szykować świeckich do apostolstwa. Wskazywał na potrzebę wspólnotowej ewangelizacji. Młodzież zachęcał do wsłuchiwania się w Słowo Boże, zaufania Kościołowi i praktykowania sakramentów. Innymi słowami prosił nielękać się i ufać Bogu.

Przyjazd do Szydłowa

SZYDLÓW: Ojciec Święty odwiedził bazylikę i kaplicę – miejsce, gdzie objawiła się Maryja. Figurkę Najświętszej Maryi Panny koronował koroną papieską. Narodowi litewskiemu życzył „przemienić bolesne doświadczenia przeszłości w radosną przyszłość”.

Góra Krzyży (niedaleko Szawl) – Msza święta

GÓRA KRZYŻY: W tym miejscu Papież dużo mówił o krzyżu. „Krzyż stał się dla całego narodu i dla Kościoła opatrznościowym źródłem błogosławieństwa, znakiem pojednania między ludźmi. Nadał sens i wartość cierpieniom, chorobie, bólowi <...> Jednakże krzyż jest równocześnie wywyższeniem. To wywyższenie na krzyżu otwarło przed Chrystusem szczególny horyzont <...> Krzyż jest znakiem tej miłości. Krzyż jest znakiem życia wiecznego w Bogu”.

2 dzień


Wilno

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Kościół śś. Piotra i Pawła na Antokolu – najcenniejszy zabytek barokowy w Wilnie, cmentarz na Antokolu.

CMENTARZ NA ANTOKOLU. „Jako pielgrzym pokoju i nadziei przybywam, o Panie, aby przy grobach ostatnich męczenników Litwy, ich przodków i ich dawnych nieprzyjaciół głosić wiarę w Twoje i nasze zmartwychwstanie”, Jan Paweł II

Góra Trzech Krzyży

Skąd rozlega się przepiękny widok na całe Wilno, cmentarz na Rossie – najstarszy i najpiękniejszy cmentarz wileński z grobowcem matki Marszałka J. Piłsudskiego i jego serca oraz z nagrobkami innych wybitnych Polaków, Ostra Brama z kaplic Matki Bożej Ostrobramskiej – Msza w Ostrej Bramie.

W Ostrej Bramie Jan Paweł II witał wiernych słowami: „Drodzy bracia i siostry! Proszę was, byście wrócili do swoich domów z sercem przepełnionym nadzieją na zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem, światła nad ciemnością. wolności nad niewolą”. Ofiarował Matce różaniec i dwie piuski.

Cerkiew św. Ducha, klasztor Bazylianów – Cela Konrada, kościół św. Kazimierza, plac Ratuszowy i Ratusz.

Obiadokolacja

3 dzień


Wilno

Zwiedzanie Katedry św. Stanisława l Władysława z kaplicą Jagiellonów l grobowcem św. Kazimierza.

BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA ŚW. STANISŁAWA I WŁADYSŁAWA. Ojciec święty podczas spotkania z duchownymi i przedstawicielami zgromadzeń, Wileńską katedrę nazwał świątynią, w której „bije serce narodu litewskiego”. Za radość bycia z zebranymi w miejscu, gdzie „troskliwie przechowywane są doczesne szczątki św. Kazimierza” dziękował świętemu patronowi Litwy.

Plac Katedralny, zakątek gotycki: kościół św. Anny i Bernardynów, pomnik A. Mickiewicza, muzeum A. Mickiewicza, miejsca związane z pamięcią A. Mickiewicza, J. l. Kraszewskiego i J. Słowackiego, Zarzecze, Pałac Prezydencki, Uniwersytet Wileński, kościół św. Janów.

W kościele św. Janów Papież spotkał się z przedstawicielami świata nauki

Alumnat, kościół Miłosierdzia Bożego – Msza święta.

W kościele św. Ducha Jan Paweł II spotkał się z miejscowymi Polakami.

Obiadokolacja

4 dzień


Widok na Wilno z wieży telewizyjnej wysokość 165 m. (Taras widokowy wieży jest na wysokości 165 metrów. Znajduje się tam kawiarnia. Platforma widokowa wykonuje jeden obrót w ciągu 45 minut. Szybkie windy w ciągu 40 sekund zawożą pasażerów na tę wysokość. W czasie dobrej pogody widoczność sięga 40 kilometrów.)

Przyjazd do Ponar

Ponary: w lasach ponarskich zamordowano około 100 tys. ludzi, w latach 1941 – 44 tu się znajdował jeden z największych ośrodków zagłady na Litwie.

Przyjazd do Trok

Zwiedzanie zabytkowych budynków architektury karaimskiej, średniowieczny zamek na Wyspie Zamkowej na Jeziorze Galwe zbudowany przez Księcia Witolda. Kenesa karaimska (od zewnątrz), kościół farny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – Msza święta. Spacer nad jeziorami Galwe i Tataryszki. Degustacja kibinów. Możliwe jest też pływanie statkiem po jeziorze Galwe (rejs 45 min)

Powrót do Polski

 

 

 

logo_ugl logo_gops herb-lzs1-50x50 papacy herb kep herb_diecezji elubawa logo niedziela 1 logo lipy

Zespół Szkół
w Sampławie

Zespół Szkół
w Grabowie-Wałdykach

Zespół Szkół
w Prątnicy
Zespół Szkół
w Kazanicach
Szkoła Podstawowa
w Rożentalu
Szkoła Podstawowa
w Złotowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszewie