UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

niedziela 5 kwiecień 2020

Statystyki strony

Dziś: 160

Wczoraj: 590

W tym tygodniu: 2713

W tym miesiącu: 1980

Od czerwca 2009 r. 900419


Diamentowy jubileusz kapłaństwa księdza Tadeusza Wilamowskiego

„Bóg jest miłością” to nie tylko cytat ze św. Jana Ap. i nie tylko słowa wypisane na obrazku, kiedyś prymicyjnym a teraz jubileuszowym. To droga, którą kroczy i na którą zaprasza nasz Diamentowy Jubilat ks. Kan. Tadeusz Wilamowski z Sampławy.

Urodzony na pięknej brodnickiej ziemi, po ukończeniu tamtejszego liceum, kieruje swoje kroki do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. 21 grudnia 1957 roku z rąk ks. Biskupa Kazimierza Kowalskiego otrzymuje święcenia kapłańskie i skierowanie do Chełmży, gdzie rozpoczyna swoją pracę duszpasterską. Nazywa to Ksiądz „pierwszą miłością” swojego duszpasterzowania, chociaż 42 lekcje tygodniowo i obowiązki kapłańskie w kościele to doprawdy ogrom zajęć. Wówczas postanawia Ksiądz rozpocząć studia na KUL-u. Z konieczności była to katechetyka i pedagogika w ramach teologii pastoralnej, chociaż chciał Ksiądz studiować psychologię.

Kolejny duszpasterski przystanek to Tczew. A Tczew to katechizacja, prowadzenie chóru, koncerty, rajdy, Andrzejki, spotkania w wikariatce, która stała się domem młodzieży. Do dziś wspomina Ksiądz ten okres z wielkim sentymentem.

4 lata po ukończeniu studiów Ksiądz sam staje za katedrą w WSD w Pelplinie, aby prowadzić wykłady z pedagogiki i katechetyki.

Mimo natłoku różnych zajęć nie zapomina Ksiądz o swoich rodzicach. Z tego też powodu u Ks. Bpa leży pisemny wniosek o przydział wiejskiej parafii. I tak właśnie 3 września 1972 roku trafia Ksiądz do naszej sampławskiej parafii. Przez 34 lata proboszczowania zrobił Ksiądz tyle różnych rzeczy, że trudno to dziś wszystko ogarnąć. Nie znaczy to jednak, że wszystko zawsze kończyło się zgodnie z planem. Mimo rozlicznych trudności udało się wyremontować dach na kościele i plebanii – to były pierwsze i bardzo poważne prace. Kolejne to posoborowa adaptacja liturgiczna prezbiterium, trwałe ogrodzenie terenu przykościelnego a przede wszystkim nowy, piękny dzwon, który został zawieszony w miejsce zabranego przez hitlerowców. Dzięki Księdzu odbywają się misje ewangelizacyjne owocujące powstaniem kościoła domowego, wspólnot Bożego Miłosierdzia, akcji katolickiej, reaktywują się róże żywego różańca, caritas, powstają nowe przydrożne kaplice, w łączności z odpustem św. Bartłomieja Ap. odbywają się festyny parafialne, bale charytatywne, paczki dla dzieci na św. Mikołaja.

Po 20 latach posługi w sampławskiej parafii, w dowód uznania za włożony trud i serce został Ksiądz obdarzony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Kolegiackiej pw. św. Mikołaja w Grudziądzu.

O tych i wielu innych dokonaniach mówił ks. Andrzej Jankowski – wychowanek Jubilata – w czasie uroczystej mszy św. odprawianej w intencji ks. Tadeusza Wilamowskiego.

„Chcemy wyrazić swoją ogromną wdzięczność za dar świadectwa kapłańskiego życia, ojcowskie i miłosierne serce przejawiające się charakterystycznymi znakami, które doskonale było widać po licznie zgromadzonych parafianach, delegacjach dzieci, młodzieży, różnych organizacji, władz samorządowych no i oczywiście księży, w tym kolegów kursowych ks. Tadeusza.

Szanowny Diamentowy Jubilat ks. Tadeusz wzruszony serdecznością i otwartością zebranych wiernych, gorąco dziękuje za wszelkie przejawy dobroci i szacunku dla Jego osoby i zapewnia, że wdzięczność swoją będzie wyrażał we współpracy duszpasterskiej z ks. proboszczem Stanisławem Guzowskim i w pamięci modlitewnej.

Bóg zapłać Drogi Jubilacie za to, co było i Szczęść Boże na to co będzie!


Jadwiga Syguła

Marian Żuchowski (foto)


16.02.2018