UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

niedziela 5 kwiecień 2020

Statystyki strony

Dziś: 201

Wczoraj: 590

W tym tygodniu: 2754

W tym miesiącu: 2021

Od czerwca 2009 r. 900460

 

Pielgrzymka na trasie Różanystok – Sokółka – Święta Woda – Wasilków
– Białystok – Tykocin


W dniach 11 – 12 września 2019 r. odbyła się pielgrzymka na trasie Różanystok – Sokółka – Święta Woda – Wasilków – Białystok – Tykocin, w której uczestniczyło 25 osób.

Pierwszym miejscem, do którego się udaliśmy była Bazylika Ofiarowania NMP w Różanymstoku. Tę barokową świątynię wzorowaną na jezuickim kościele w Grodnie zaczęli budować Dominikanie w 1759 r. Prace trwały ok. 30 lat. W 1981 r. odbyła się koronacja łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Różanostockiej Wspomożycielki, a w 1987 r. Ojciec św. Jan Paweł II nadał kościołowi tytuł Bazyliki Mniejszej. Pieczę nad tym wspaniałym sanktuarium, XVIII – wiecznym klasztorem, ośrodkiem szkolno – wychowawczym dla młodzieży, szkołą średnią i innymi obiektami, które tętnią życiem, sprawują Salezjanie Księdza Bosko.

Następne znaczące miejsce na naszej trasie to Sokółka. Tu w kościele św. Antoniego Padewskiego miał miejsce Cud Eucharystyczny. Jest on związany z przemienieniem Hostii we fragment ludzkiego serca. Wydarzenia te miały miejsce w październiku 2008 r. Cud w kościele sokólskim, który został potwierdzony badaniami patomorfologicznymi, był i jest dla wielu osób punktem zwrotnym w życiu. Cudowne objawienie wielu ludziom przywróciło wiarę, pomogło przetrwać trudności i dało nadzieję na przyszłość. Ludzie tłumnie odwiedzają świątynię, w której dokonało się widoczne przemienienie Hostii w Ciało Chrystusa. Po obejrzeniu filmu i uczestnictwie we mszy św. sprawowanej w naszych intencjach udaliśmy się w dalszą drogę, a konkretnie do Wasilkowa do Sanktuarium Świętej Wody.

Pierwsza udokumentowana wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1719 r., kiedy to Bazyli – papiernik po dwóch latach od utraty wzroku, po przybyciu do Świętej Wody obmył oczy w źródełku i odzyskał wzrok. W akcie wdzięczności ufundował nad źródełkiem kaplicę, którą poświęcono w tym samym roku. Dynamiczny rozkwit tego miejsca nastąpił po 1997 r., kiedy przy Sanktuarium powstała Góra Krzyży, Groty i Dróżki Maryjne, Stacje Drogi Krzyżowej. Po wspólnej modlitwie w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, rozważaniach stacji Drogi Krzyżowej, zawiesiliśmy nasz krzyż pielgrzymi na Górze Krzyży – po czym udaliśmy się do hotelu w Wasilkowie na posiłek i nocleg. Następnego dnia po śniadaniu i mszy św. w Sanktuarium udaliśmy się do Białegostoku, by w towarzystwie pani przewodnik poznać ciekawe miejsca tego miasta.

Wielkie wrażenie wywarł na nas Pałac i Ogrody Branickich. Zespół pałacowo – parkowy Branickich to najpiękniejszy zabytek Białegostoku, a barokowe ogrody wokół pałacu są jednymi z najpiękniejszych w Polsce. Obecnie w Pałacu mieści się Uniwersytet Medyczny. Zwiedziliśmy również Bazylikę Archikatedralną NMP oraz Cerkiew Katedralną św. Mikołaja.

Po ciekawym spacerze w Białymstoku pojechaliśmy do Tykocina. Po obiedzie w restauracji „Tejsza” udaliśmy się na zwiedzanie miasta. Dowiedzieliśmy się, że duży wkład w historii tego miasta mieli Żydzi. Pierwsze osadnictwo żydowskie sięga początków XVI w. Wybudowana w 1642 r. murowana synagoga, którą zwiedziliśmy, pozostała nieocenioną pamiątką z ówczesnych lat. Ponadto zwiedziliśmy Muzeum, kościół pw. Trójcy Świętej, widzieliśmy też zamek. Spacer po mieście umilają zabytkowe uliczki wyłożone kamieniem, drewniane domki, pomniki i tablice pamiątkowe. Na rynku podziwialiśmy pomnik Stefana Czarnieckiego, który otrzymał Tykocin od króla Jana Kazimierza za zasługi w wojnie ze Szwedami. Tu również August II ustanowił najstarsze odznaczenie państwowe RP Order Orła Białego. Jako ciekawostkę dodam, że to w Tykocinie i okolicach powstawały kolejne odcinki filmu „U Pana Boga w ogródku”, „U Pana Boga za miedzą”. Byliśmy też w restauracji „Zapiecek” u P. Struzikowej.

Trochę zmęczeni ale zadowoleni, udaliśmy się z Tykocina w drogę powrotną do domu.

 


Jadwiga Syguła
Irena Zielińska


25.09.2019